• Historia szkoły

    •  

     Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku. W 1905 roku Emilia Szteinbokówna odziedziczyła jedną z najlepszych żeńskich pensji w Warszawie, która mieściła się przy ulicy Elektoralnej, a później przy ulicy Mazowieckiej 12.

     W 1919/20 r. szkoła została przemianowana na Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie nr 13. Patronką szkoły została Emilia Plater. Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Emilii Plater uważane było za jedną z najlepiej prowadzonych i postępowych szkół żeńskich w Polsce okresu międzywojennego. W latach trzydziestych, pod Warszawą, w Zalesiu Dolnym, wybudowana została letnia siedziba Gimnazjum i Liceum. Pełniła ona funkcję zielonej szkoły. Poszczególne klasy pod opieką wychowawców przyjeżdżały tutaj na dwutygodniowy wypoczynek.

     W czasie II wojny światowej w 1944 r., kiedy warszawski budynek Liceum i Gimnazjum im. Emilii Plater uległ zniszczeniu, siedziba szkoły została przeniesiona do Zalesia Dolnego. Szkoła funkcjonowała na tym terenie do roku 1967, kiedy to została zamknięta przez ówczesne władze. Głównym powodem zamknięcia "Platerówki" był jej charakter i długoletnia tradycja. Szkoła była kuźnią opozycji wobec ówczesnej władzy i systemu. W latach 1945-67, czyli w przeciągu 22 lat swego istnienia w Zalesiu Dolnym, szkoła wykształciła 922 absolwentów, z których większość ukończyła studia wyższe.

     Od 1967 r. w siedzibie "Platerówki" mieścił się Zespół Szkół Zawodowych, a od 1980 Zespół Szkół Ekonomicznych.

     Dnia 1.09.2002 r. powołano do życia Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, przywracając w ten sposób dawne imię i tradycje.

     W Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater do 2015 roku mieściło się 3-letnie Liceum Ogólnokształcące oraz 4-letnie Technikum Hotelarskie.

     Obecnie w skład Zespołu wchodzi  II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater (4-letnie) oraz Technikum Nr 2 im. Emilii Plater (5-letnie).